Plan Schadewijk

Ruim een jaar geleden verliet Praktijkschool de Singel het pand aan de Kapelaan Nausstraat (Google Maps) in de wijk Schadewijk te Oss. Hiermee komt een hele grote lap grond vrij waar een nieuwe bestemming voor gezocht moest worden. In plaats van met een kant en klaar plan te komen vroeg de gemeente aan Wijkraad Schadewijk eerst uit te zoeken wat de wensen van de omwonden zijn.

Het enige dat bekend was is dat er ruimte moet zijn voor 10 sociale huurwoningen en 10 koopwoningen. Er mogen volgens het bestemmingsplan maximaal 40 woningen gebouwd worden. Veel speelruimte dus.

Vorig jaar voor de vakantie zijn we begonnen met zoeken naar mensen die zich wilden bemoeien met het plan. In 5 bijeenkomsten hebben deze mensen hun gedachten de vrije loop gelaten. Als het aan de bewoners ligt blijven de grote bomen midden op het terrein behouden net als het gebouw van de oude Lidwinaschool (later het Hageltje). Er is ruimte voor kinderen om te spelen en er komt vooral heeel veeeel groen!

Ook is er nagedacht over de ideale samenstelling voor bewoning van de te realiseren nieuwbouw. Omdat er in de omgeving al zoveel sociale woningbouw is mag het aantal koopwoningen in de meerderheid zijn. Verder is de voorkeur een mix van jonge gezinnen, senioren en alles wat daar tussenin zit.

In samenwerking met de Stadse Boeren en kunstenaar Alex van der Heijden zijn de ideeën omgezet in een plan. Na de vakantie gingen omwonenden samen met de gemeente, Brabant Wonen en aannemer Van Wanroij om tafel om zoveel mogelijk van dit plan werkelijkheid te laten worden! Klik hier -> Om het plan voor Wijkraad Schadewijk Oss over het voormalige Hooghuis terrein en het Hageltje dat Stadse Boeren te bekijken.

Sloop van het Hageltje en de voormalige Lidwina school dreigde echter. De gemeente en projectontwikkelaar zagen op voorhand geen rol voor het gebouw en het herbestemmen van de oude school. Dat was tegen het zere been van de omwonenden. Waarvan velen zelfs nog op de school zaten in hun jeugd. Zij namen herbestemming wel op in hun plan. Op grond van cultuurhistorische waarde; een naoorlogs monument.

Een artikel in het Brabants Dagblad en een opiniestuk van de Stadse Boeren. Diverse verwijzingen naar onderzoeken en de Rijksoverheid, die behoud stimuleert, hebben samen met het plan van de bewoners ervoor gezorgd dat er nu nieuwe ontwikkelingen zijn. Is de gemeente Oss wakker geschud? Lees verder hieronder!!!

Laatste update rondom de plannen van de gemeente naar aanleiding van de inbreng van de bewoners en het in samenwerking met de Stadse Boeren opgestelde plan:

  • Uitkomst van het (externe) cultuurhistorisch waardenonderzoek is dat het gebouw waardevol is, met het advies te streven naar behoud van het gebouw.
  • De architect is bezig om twee verkavelingsstudies te maken hoe behoud van dit gebouw ingepast kan worden. Eén variant met de twee ‘puisten’ en één variant waar de twee ‘puisten’, ondanks dat deze ook als waardevol zijn bestempeld, toch worden gesloopt. Met deze verkaveling studies gaat de gemeente ook het resultaat voor een grondexploitatie berekenen (wat dus ook betekent dat de gemeente weet hoeveel extra kosten het met zich meebrengt om dit gebouw te behouden en te transformeren tot woningbouw).
  • Voor wat betreft de sloop blijkt dat er geen vleermuizen zitten in ’t Hageltje. Wel heeft de gemeente (intern) afgesproken dat we niet gaan slopen, ook niet de gebouwen waar geen discussie over is, totdat er duidelijkheid is over welke richting het opgaat met ’t Hageltje.
  • Met al deze gegevens gaat de projectleider eerst terug naar de wethouder om te bespreken hoe hier mee om te gaan en om na te gaan welke voor- en nadelen verschillende scenario’s hebben.

Andere Groene projecten

Chris Perreijn
SBO Ridderstraat
SBO NME Elzenhoek

Meer weten?

Wilt u meer informatie, contact opnemen met initiatiefnemers of heeft u zelf groene ideeën? Laat het ons dan weten. Wij laten zo snel mogelijk van ons horen.

© Copyright - Stadse Boeren Oss - Sterk in stadslandbouw - webdesign by Albus Webdesign