Over de Stadse Boeren Oss

Stadse Boeren Oss (SBO) is een groeiende gemeenschap van bewuste en betrokken burgers die als o.a. stadslandbouwers en groenliefhebbers aan de slag zijn in de gemeente  Oss.

Wat willen de Stadse Boeren in Oss? Zij willen meer stadslandbouw in Oss en de kernen. We verbinden buurttuinen met kennis, nieuwe ontwikkelingen en ideeën. We stimuleren samenwerking tussen mensen die bewust bezig willen zijn met voedsel, zorg, scholing, sociale activiteiten, wonen, groen, kunst, cultuur en milieu. Dat noemen wij “groene lijm”. Via het SBO platform en onze projecten vinden mensen elkaar om voor een groene en gezonde leefomgeving, maatschappij en economie te gaan.

“Van de natuur houden is reeds een bewijs hiervoor dat men buiten de natuur staat….”

Godfried Bomans – Nederlands schrijver 1913-1971:

Historie en ambities

Buurttuin BergbOss was als eerste Osse buurttuin en de grondlegger van stadslandbouw in Oss onder de vleugels van het landelijke Stadse Boeren platform. In Oss zijn nu al meer dan 20 groene projecten, waarvan 15 tuinen, door SBO mede op weg geholpen.

Onder het mom van “samen staan we sterk” verbinden we alle Osse buurttuin-initiatieven met elkaar. We zorgen dat stadslandbouw een stem krijgt in de maatschappij, de economie en het stadsbestuur. Daarnaast dragen de Stadse Boeren Oss bij aan de visie, het beleid en de planvorming voor de toekomst van stadslandbouw, groen en natuur in de gemeente Oss.

Samenwerken verbinden en delen

De “StadseBoeren” willen activiteiten en ontstane initiatieven verbinden en ondersteunen. Met kennis, middelen en ideeën. Door gebruik te maken van het door ons in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk op gemeentelijk en landelijk niveau.

Als platform stimuleren we samenwerking tussen verschillende mensen die bezig zijn met voedsel, zorg, educatie, sociale cohesie, wonen, groen, kunst, cultuur en milieu.

In de vernieuwende projecten die dan ontstaan kunnen burgers, organisaties, instellingen elkaar vinden om bij te dragen aan een groene en gezonde maatschappij en duurzamere economie.

Het Stadse Boeren Oss team

<u>Ton Oomen</u>

Ton Oomen

Stadse Boer van het eerste uur. Werkzaam bij het RIVM. Ton is gepassioneerd groen liefhebber en kartrekker voor de Partij voor de dieren in de gemeente Oss.

<u>Marcel Stokebrook</u>

Marcel Stokebrook

Marcel is een groenman in hart en nieren. Kennis en handjes uit de mouwen zijn zijn belangrijkste inbreng bij de Stadse Boeren. Marcel heeft een eigen hoveniersbedrijf.

<u>Frank Ulijn</u>

Frank Ulijn

Frank is zelfstandig ondernemer en erg begaan met duurzaamheid, recycling en een gezonde leefomgeving voor iedereen. Als 3D tekenspecialist zorgt Frank vaak voor tekenwerk en visualisaties.

© Copyright - Stadse Boeren Oss - Sterk in stadslandbouw - webdesign by Albus Webdesign