Bijenhotels en onderhoud

De belangstelling voor het plaatsen van bijenhotels heeft de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen. Zeker na het jaar van de bij, in 2012, zijn er in veel gemeenten in Nederland kleine of grote bijenhotels verschenen. Ook in de handel is inmiddels een grote verscheidenheid aan bijenhotels voorhanden. Er zijn tegenwoordig prima boeken en websites waar gedegen uitgelegd wordt hoe een dergelijk bijenhotel te bouwen en te plaatsen. Gedegen kennis en/of informatie over hoe een bijenhotel in de tijd te onderhouden na plaatsing, is echter weinig tot niet voorhanden.

De hier voor uw beschikbaar gestelde publicatie: LINK zal daarom ingaan op hoe een bijenhotel te onderhouden. Heeft het überhaupt onderhoud nodig en zo ja, wat zijn dan de concrete onderhoud maatregelen.

Kennisimpuls Bestuivers_Onderhoud bijenhotels