ANBIgegevens en JaarStukken

Stadse Boeren Oss is een stichting zonder winstoogmerk. Per 1 januari 2018 zijn we in het bezit van de ANBI-Status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.  Met deze status kunnen wij makkelijker subsidies aanvragen en  sponsoren werven. Subsidieverstrekker en sponsoren weten dat zij geld geven aan een instelling die voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden. Particuliere sponsors kunnen hun giften aan een ANBI aftrekken van de belasting. Eén van de voorwaarden voor een ANBI-status is, dat een aantal gegevens openbaar gemaakt dienen te worden. Zoals: jaarstukken, financiën en visie. Samen beknopt weergegeven in de  ANBI-gegevens Stadse Boeren Oss. Ook vind je hier de uitgebreide jaarstukken. Door op de afbeeldingen te klikken opent het stuk in een nieuw tabblad als PDF bestand en is het ook te downloaden.


Oudere Stukken

© Copyright - Stadse Boeren Oss - Sterk in stadslandbouw - webdesign by Albus Webdesign